Ontwikkelingswerkboek

‘Dit ben ik: leer mij kennen’, een ontwikkelingswerkboek voor mensen met dementie.

Professionals en naasten weten doorgaans weinig van wat er in mensen met dementie omgaat als het om hun zingeving gaat. Mensen met dementie zelf wordt weinig kans geboden hun zingeving voor zichzelf en hun omgeving te articuleren.

In het aan de praktijk getoetste ontwikkelingswerkboek kunnen mensen met dementie gedurende het proces van dementie bekend (blijven) maken wat voor hen belangrijk is in het leven en wat hun leven op dat moment zin geeft. Aanvankelijk kunnen zij dit boek zelfstandig bijhouden, samen met hun naaste omgeving. Naarmate het proces van de dementie voortschrijdt zullen betekenisvolle derden dit steeds meer samen met en voor hen doen. Op die manier blijft het in alle fasen van de dementie toch een gezamenlijk project van alle betrokkenen, waardoor de ervaren verbondenheid wederzijds wordt versterkt.

De gedrukte uitgave bestaat uit een ringband gevuld met bladen met veel ruimte voor tekst, foto’s, tekeningen of andere zaken om in te plakken. Er is bijzondere aandacht voor het vastleggen van zin-volle ervaringen in het nu; informatie kan worden aangevuld of herzien.

Kan zowel zelfstandig als in combinatie met de cursus Zorgen voor ZIN bij mensen met dementie worden gebruikt. Kan ook worden gecombineerd met een methode als ‘Mijn leven in kaart’ (Reliëf).