• slidebg Zorggemeenschap.net

    Zorggemeenschap.net

    zorg met en voor elkaar
    https://www.zorggemeenschap.net/sites/default/files/startrobin_0.jpg https://www.zorggemeenschap.net/sites/default/files/Robin - 21723.mp4

Zorggemeenschap

Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies wat we bedoelen. Samen leven op een zo aangenaam mogelijke manier voor iedereen. Met de zorggemeenschap streven wij hetzelfde na voor kwetsbare mensen. De zorggemeenschap die ons voor ogen staat, gaat uit van een samenleving die zich mét en vóór elkaar inzet voor goede zorg.

De ZORG, dat ben IK, dat ben JIJ, dat zijn WIJ.

Dat is zorggemeenschap. Dat is waar het om draait.

Ontmoeten, dialoog, samenwerken

Wanneer de wederzijdse betrokkenheid groeit, nemen mensen ook steeds meer verantwoordelijkheid. Voor zichzelf en voor elkaar. Daarom besteden we veel aandacht aan ontmoeting, dialoog en samenwerken. Dat is het vertrekpunt voor een goed samenspel. Op die manier bouwen cliënten, mensen uit de naaste omgeving van de cliënt, vrijwilligers en beroepskrachten samen aan de zorggemeenschap die ons voor ogen staat.

Peterjan van der Wal

Toolbox Zorggemeenschap

Binnen de Zorggemeenschap staan ontmoeting, dialoog en samenwerken centraal. Met cliënten en de mensen uit hun naaste omgeving en vrijwilligers. Met je collega’s uit het team, maar ook met collega’s uit andere disciplines. Samen vormen we een Zorggemeenschap. Zorgen we met en voor elkaar. Gastvrijheid is een belangrijk element daarin: hoe zorg je ervoor dat mensen zich thuis kunnen voelen bij elkaar en op de plek waar zij elkaar ontmoeten, of dat nu in eigen huis is, in het verpleeghuis of in het woonzorgcentrum. Onmisbaar daarbij is leiderschap: voortouw en verantwoordelijkheid nemen voor jouw aandeel in het geheel. In de toolbox vind je instrumenten en werkvormen die je kunnen helpen deze vijf aandachtsgebieden te versterken.