Zorgen voor Zin bij mensen met dementie

Zingeving is belangrijk in het leven: iedereen heeft behoefte aan doelen, waarden, erkenning voor wie je bent, het gevoel dat je er toe doet. Door dementie komen deze behoeften vaak in het gedrang. Wie dan toch in staat is om zin te geven aan en te ervaren in zijn leven, voelt zich langer gezond en wel, het bevordert de veerkracht. Maar wie of wat kan je helpen veerkrachtig te leven en hoe doe je dat?

Barbera van der Schans en Peterjan van der Wal hebben daar onderzoek naar gedaan in het kader van het project Zorgen voor ZIN bij mensen met dementie, dat van 2013-2016 werd uitgevoerd in opdracht van het Jo Visserfonds (voortzetting van Vereniging Het Zonnehuis) onder de vlag van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Zij hebben hier twee achtergrondartikelen over geschreven (zie hiernaast)

In het kader van het project zijn een aantal handvatten ontwikkeld: