Cursus Zorgen voor Zin

Met de materialen 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie' kunnen ervaren zorgverleners zelf een cursus over zingeving geven. De cursus is voor zowel voor de mensen uit hun naaste omgeving als voor mensen met dementie zelf en bestaat uit drie modules van elk drie bijeenkomsten. De modules kunnen achter elkaar of als losse modules gevolgd worden:

• Module 1 ‘Leren omgaan met dementie’

De deelnemers leren de beperkingen kennen die voortkomen uit de verschillende vormen van dementie. Ook leren naasten in de schoenen te staan van mensen met dementie en hoe zij hen op dat moment het beste kunnen helpen.

• Module 2 ‘Na de diagnose: Steun vinden bij elkaar’

De deelnemers leren om te gaan met het voortdurende rouwproces dat dementie met zich meebrengt, hoe zij de verbondenheid met elkaar kunnen blijven voelen en hoe zij steun kunnen vinden voor zichzelf en hun naaste met dementie.

• Module 3 ‘Het leven gaat door…'

De deelnemers leren welke stappen zij kunnen zetten om zich voor te bereiden op de toekomst, hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij en hun naaste nog zo veel mogelijk houvast kunnen ontlenen aan vertrouwde rollen.

Aan de hand van informatie, filmfragmenten, leer- en reflectieoefeningen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Mensen met (beginnende) dementie en hun naasten volgen tegelijk in parallelle sessies met ieder een eigen cursusbegeleider de cursus. Het laatste deel van elke sessie volgen ze samen.